Het aandeel fruit dat in Nederland in de open lucht wordt geteeld en gecertificeerd is voor On the way to PlanetProof is in 2023 stabiel gebleven. Van de in totaal 19.520 ha fruitteelt was in 2023 9.337 ha gecertificeerd, dat is 48% van het areaal. Daarmee blijft het aandeel Planetproof stabiel binnen de fruitsector.
Het totale oppervlak gecertificeerde teelt is echter wel afgenomen, net als het totaal areaal fruit in Nederland. In 2022 bedroeg dit nog 20.240 ha, waarvan 9.538 ha onder PlanetProof; een aandeel van 47%. Binnen de bedekte teelten bedroeg het aandeel PlanetProof 73%.

Over alle sectoren heen is het aandeel Planetproof in 2023 nog licht toegenomen (+3%), maar er zijn wel grote verschillen tussen sectoren. Zo nam het areaal binnen de vollegrondsgroente toe met 12%, terwijl in de sierteelt het areaal juist met 6% afnam.

Van de Nederlandse supermarkten zijn vier ketens gecertificeerd, namelijk Jumbo, Aldi, Dirk van den Broek en Lidl. Gecertificeerde supermarkten mogen onverpakte On the way to PlanetProof-producten verkopen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 april 2024 - 16:54