Naktuinbouw is momenteel volop bezig met bacterievuurcontroles in de groene ruimte. Het aantal aantastingen lijkt wat lager te zijn dan vorig jaar. Wellicht dat dit komt door wat minder gunstige omstandigheden tijdens de bloei van met name meidoorn. Alfred Klaver van Naktuinbouw: “We zijn nog bezig met de controles op de bedrijven, dus een precies beeld hebben we nog niet. Wat we wel zien dat als er bacterievuur gevonden wordt, zowel op bedrijven als in de groene ruimte, dat er dan wel echt iets aan de hand is.”
Meer informatie over inspecties in en buiten de bufferzones en de rechten en plichten van boomkwekers en fruittelers leest u op naktuinbouw.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 september 2020 - 19:17