Een groep kleinfruittelers liet zich afgelopen dinsdag bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van belichting. Zij brachten, tijdens een excursie van de NFO-Productgroep Houtig Kleinfruit, een bezoek aan het onderzoekscentrum van Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Ook werd een bramenbedrijf met belichting bezocht. De belangrijkste conclusie: er worden stappen voorwaarts gezet, maar er is ook nog veel te ontdekken!

Onderzoeker Jan Janse leidde de telers tijdens de excursie – die werd georganiseerd in samenwerking met Glastuinbouw Nederland – rond over het WUR-terrein in Bleiswijk. Diverse proeven werden bekeken; in groenten, siergewassen en kleinfruit. Wat dit laatste betreft werd vorig jaar een proef uitgevoerd met braam en framboos onder verschillende soorten ledlicht en onder zowel diffuus als helder glas. Hierbij bleek onder meer dat diffuus glas bij braam een duidelijke meerproductie oplevert: onder diffuus glas werden dertig procent meer bramen geoogst dan onder helder glas. “Als vervolg op deze proef hebben we nu een frambozenproef opgezet met de rassen Lagorai en Kwanza”, vertelde Janse. “Bij dit onderzoek – dat voor het allergrootste deel wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron – kijken we met name hoe het gewas reageert op twee CO2-niveaus en lichtintensiteiten. Op deze manier hopen we meer informatie te krijgen over hoe we de fotosynthese en dus de productie bij houtig kleinfruit verder kunnen optimaliseren. Daarover is nog té weinig bekend.”

 Praktijkcase
Vervolgens werd de overstap gemaakt naar de praktijk en bracht het gezelschap een bezoek aan Kwekerij Van den Bosch. Wouter van den Bosch en zijn vader zijn van huis uit paprikatelers, maar gingen bijna drie jaar geleden ook aan de slag met de teelt van bramen onder glas. Hiervoor kochten zij een bedrijf van 1,3 hectare aan in Berkel en Rodenrijs. Hier experimenteren de ondernemers sinds enkele jaren met tussenbelichting, daarnaast werd enkele weken geleden een SON-T-groeilichtinstallatie opgehangen. “Op deze manier willen we de continuïteit van leveren ook gedurende de wintermaanden garanderen”, vertelde Wouter van den Bosch, die het ras Loch Ness teelt. “Leveren de lampen onverhoopt ook een meerproductie op, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 november 2019 - 19:11