Op maandag 25 oktober vond de bestuursvergadering NFO-kring Midden-Nederland op het fruitbedrijf van Marc André de la Porte in Dreumel plaats. Uiteraard is er stil gestaan bij het vertrek van Gerard van den Anker als voorzitter van de NFO. Zijn sterke en actieve bijdrage voor de fruitsector zal worden gemist.
Daarnaast zijn er veel actuele onderwerpen uit de fruitteelt voorbijgekomen. Voor het winterprogramma 2021/’22 van de kring zullen de thema-avonden Onderhandelingstechnieken en Personeelsbeleid worden ingevuld. De bestuursleden zien graag unieke, actuele onderwerpen die van toegevoegde waarde zijn voor de fruittelers. Voor scholing op maat zou per doelgroep gekeken kunnen worden welke behoefte er is.
Vanuit het onderwerp robuust watersysteem is de kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden in de fruitteeltgebieden actueel. Dit heeft gevolgen voor wateronttrekking en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Belangrijk dat de zienswijze hierop vanuit NFO op korte termijn wordt ingediend.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 november 2021 - 12:12