In augustus van 2021 was het, vanwege een juridische omissie van de Provincie, tijdelijk niet mogelijk om in Gelderland kraaien te bejagen. Hierdoor hebben leden in deze provincie onnodig schade geleden. De provincie hanteert echter een eigen risico percentage van 40%, ook voor schade die is ontstaan door kraaien.

De NFO vindt dat niet billijk omdat leden, door toedoen van de Provincie, onvoldoende mogelijkheden hadden om hun schade te beperken. De NFO is van mening dat voor de tijdelijke regeling een vergoeding van 100% moet komen. De NFO roept leden die van de tijdelijke schaderegeling gebruik hebben gemaakt in beroep te gaan. Wanneer u kraaienschade heeft, in Gelderland woont én een beschikking heeft van Bij12, dan kunt u bij de NFO een concept bezwaar opvragen, die kan worden gebruikt voor het bezwaar. Let daarbij op de deadline van zes weken na datum van ontvangst van de beschikking

U kunt het concept bezwaar opvragen via: info@nfofruit.nl of 079-3681300

Foto

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 januari 2022 - 15:46