Ziekten en plagen zijn steeds moeilijker te beheersen, fruittelers komen in de knel met het huidige gewasbeschermingsbeleid. Er zijn steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar en die beschikbaar zijn, kunnen alleen onder strikte voorwaarden ingezet worden.  Dit komt door veranderende eisen van de keten en beperkingen in het toelatingsbeleid. Alternatieve oplossingen en een eerlijke prijs blijven vaak uit.
Om nu én in de toekomst kwaliteitsproduct te telen is een andere koers nodig. Minister Schouten heeft met de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 een stip op de horizon gezet. Belangrijk is dat op korte termijn perspectief komt. Er is dus een intensief uitvoeringsprogramma nodig met concrete doelen en activiteiten, met bijbehorend tijdpad en financiering, met gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking.
Om ervoor te zorgen dat dat uitvoeringsprogramma van de visie van minister Schouten zo veel mogelijk bijdraagt aan het realiseren van de sectorambities en de uitdagingen waar fruittelers mee worstelen is de NFO met LTO Nederland en andere organisaties, nauw betrokken bij de uitwerking van dat uitvoeringsprogramma. Alleen als je aan tafel zit praat je mee.

NFO inzet
Onze inzet is dat een kwaliteitsproduct geteeld kan worden. Hiervoor is nodig dat actuele knelpunten snel worden opgelost en nieuwe voorkomen. Telers moeten bovendien economisch perspectief houden: investeringen moeten kunnen worden terugverdiend en de inspanningen en lasten mogen niet op de teler worden afgeschoven. Dat veel fruittelers produceren voor een internationale markt met dito prijzen is daarbij een gegeven. Om dit te bereiken zullen alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dient de nationale ruimte om alternatieven voor het huidige middelenpakket te ontwikkelen, uitproberen en toepassen maximaal benut te worden.
Naar verwachting is het concept Uitvoeringsprogramma binnenkort gereed. De betrokken organisaties, waaronder NFO, gaan dan een achterbanraadpleging houden. Dat wordt ingevuld in afstemming met de verschillende plantaardige sectoren.  Pas na de achterbanraadpleging zal de NFO een definitief besluit nemen over haar commitment aan het uitvoeringsprogramma.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 juli 2020 - 15:55