Op 7% van het landbouwareaal binnen de EU vindt biologische teelt plaats. Het biologisch areaal bedroeg in 2017 12,6 miljoen ha. Dat is 25 procent meer dan in 2012, zo blijkt uit de meest recente cijfers van Eurostat. Nederland bevindt zich met een biologisch areaal van 3,1% in de achterhoede van haar Europese collega’s. In België en Duitsland wordt op respectievelijk 6,3% en 6,8% van het landbouwareaal biologisch geteeld (zie grafiek, klik hierop voor een vergroting).
Gemiddeld bestaat in de EU 44,5% van het biologisch areaal uit akkerbouw en 44,4% uit grasland. Vaste teelten, zoals fruit, olijven en noten, nemen gemiddeld een aandeel van 11% in. Het merendeel daarvan wordt in het zuiden van Europa geteeld. Met name de olijventeelt is sterk vertegenwoordigd.
Overigens is in het biologisch areaal ook het areaal ‘in omschakeling’ opgenomen.
Bron: Eurostat

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 februari 2019 - 15:44