In 2019 werden in Duitsland op 9.390 ha bessen geteeld, waarvan op 3.160 ha blauwe bessen. Daarmee is het aandeel blauwe bessen binnen de totale Duitse bessenteelt gestegen naar een derde. De productie van blauwe bessen bedroeg vorig jaar 14.800 ton; 16% meer dan in 2018. Zowel productie als areaal is sinds 2012 met 70% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek Destatis.
De totale teelt van houtig kleinfruit is sinds 2012 in Duitsland met 40% toegenomen. Het afgelopen jaar werd, vanwege ongunstige weersomstandigheden, 9% minder kleinfruit geoogst dan in 2018. De totale oogst bedroeg 39.300 ton.

Een derde van alle blauwe bessen en een derde van al het Duitse kleinfruit wordt in de deelstaat Niedersachsen geteeld. De belangrijkste fruitsoorten binnen het kleinfruit zijn blauwe, rode en witte bessen.

Biologische teelt
Biologische kleinfruitbedrijven produceerden in 2019 met 4.300 ton 11% van de totale kleinfruitoogst. Vanwege de weersomstandigheden viel de biologische productie 24% lager uit dan in 2018. Het areaal biologische teelt steeg in 2019 met 8% naar 3.050 ha, een verdubbeling sinds 2012. De belangrijkste fruitsoort binnen de biologische teelt is de Aroniabes (826 ha in 2019), maar ook blauwe bessen worden relatief veel biologisch geteeld.

Bedekte teelt
Slechts 460 ha van de Duitse kleinfruitteelt is overkapt. Het gaat hierbij met name om de teelt van frambozen (87% van de overkapte teelt). In 2019 werden 4.700 ton frambozen geoogst; 22% meer dan in 2018. Sinds 2012 neemt het aandeel overkapte teelt sterk toe vanwege de positieve teeltervaringen.

Bron: destatis.de

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 februari 2020 - 17:38