De agrarische sector ligt onder de loep. Vele goede initiatieven ten spijt en ondanks de vele boeren en telers die ‘het ware verhaal’ aan de burgers vertellen, lijkt er nog steeds geen antwoord te zijn op de vele negatieve berichten over de Nederlandse land- en tuinbouw. We blijven verdedigen, we blijven reageren. En dat is goed, maar het zou niet moeten hoeven.

Hoe moet je de Nederlandse boeren en tuinders dan wel breed voor het voetlicht brengen? Kennelijk is ‘je verhaal vertellen’ alleen niet goed genoeg. Realiseren mensen zich wel wat er zal gebeuren als er géén boeren en tuinders meer zijn in Nederland? Wat betekent dat voor de voedselzekerheid, de voedselveiligheid, de werkgelegenheid, de economie, de sociale cohesie op het platteland, het landschapsbeheer? Dat verhaal moet ook worden verteld.

Dit bericht is geplaatst op maandag 19 augustus 2019 - 11:31