Op 1 oktober staat een grote protestactie van agrariërs op stapel. De NFO begrijpt deze actie volledig en staat er sympathiek tegenover. Aandacht voor de situatie waarin agrariërs verkeren is een goede zaak. De aanleiding van de actie zijn de uitspraken van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot, die stelde dat de veestapel wel kan halveren en dat daarmee de stikstofproblematiek rond Natura 2000 gebieden is opgelost. De overheid is al jaren bezig om ondernemen in de agrarische sector aan banden te leggen zonder oog te hebben voor de ondernemers in de sector en de stappen die de sector al heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Alle agrarische sectoren ondervinden de negatieve effecten van dit beleid. In de plantaardige sectoren spelen met name de thema’s gewasbescherming en de steeds maar duurder wordende arbeid. Gerard van den Anker: “Bij gewasbescherming wordt te veel het verbod van gewasbeschermingsmiddelen gepredikt, zonder oog te hebben voor de knelpunten en of er überhaupt nog wel sprake is van een effectief middelenpakket. Bovendien zorgen wij juist voor biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap, etc. Bij arbeid vinden we geen gehoor als we erop wijzen dat we in Nederland wat betreft de kosten voor piekarbeid volledig ontsporen ten opzichte van andere EU-landen. Gevolg: gelijk speelveld is steeds verder te zoeken en de kostprijs rijst de pan uit”. De NFO gaat de actie benutten om de situatie rond gewasbescherming en arbeid voor het voetlicht te brengen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 september 2019 - 16:34