In december 2021 reisde een kleine Nederlandse delegatie vanuit The Next Fruit 4.0 naar de Amerikaanse staat Washington om partners binnen het samenwerkingsproject voor de boomgaard van de toekomst te ontmoeten. Het bezoek was bedoeld om input te krijgen voor het actieplan van 2022, kansen voor nieuwe bilaterale innovatieprojecten te identificeren en de samenwerking tussen relevante partijen te bevorderen. 

In februari 2021 ondertekenden partners in de staat Washington en Nederland een samenwerkingsovereenkomst gericht op de boomgaard van de toekomst. Met deze overeenkomst spraken de partners, 25 in totaal, de wens uit om te werken aan het doel om technologische oplossingen te ontwikkelen voor boomgaarden. Zo ook de NFO. Het effect van deze samenwerking is onder andere dat de Washington Tree Fruit Research Commission zich heeft aangesloten bij het project The Next Fruit 4.0. Hierdoor werken Nederlandse en Amerikaanse partijen nu samen aan de ontwikkeling van robots en sensor technologie.

Naast The Next Fruit 4.0 verwacht de NFO dat er ook andere initiatieven zullen ontstaan in het brede “boombaard van de toekomst” programma.

 

Technologische ontwikkelingen in boomgaarden in Washington.
Tijdens het vierdaagse bezoek, bezocht de delegatie enkele (slimme) boomgaarden en het Center for Precision and Automated Agricultural Systems (CPAAS) van Washington State University (WSU). Daarnaast vonden er ontmoetingen plaats met telers en technologiebedrijven. Ook werd de samenwerking met het handelsdepartement van de staat Washington besproken en werd er deelgenomen aan een excursie van de Washington State Tree Fruit Research Commission (WTFRC).

Enkele van de belangrijkste resultaten van deze activiteiten waren:

 • Er is een groeiende belangstelling voor de implementatie van technologie;
 • Interesse in machine learning & Artificial Intelligence om groei van boom of tak te voorspellen voor efficiënt snoeien;
 • Verbinding maken is op veel gebieden nog steeds een probleem bij de acceptatie van technologie;
 • Het samenvoegen van gegevens uit verschillende bronnen blijkt nog steeds moeilijk;
 • Er zijn veel appelrassen in Washington (meer dan in NL), met specifieke uitdagingen en kansen;
 • Door stijgende grondstofprijzen is er een toegenomen belangstelling voor duurzame oplossingen die de productie-efficiëntie kunnen verbeteren;
 • Agtech concurreert met beter betaalde, technische banen;
 • Recent werd het nieuwe onderzoeksinstituut (€18mln) National Science Foundation/US Department of Agriculture in de regio Pacific Northwest geopend dat zich richt op de toepassing van AI in de agrarische sector.

 

Actieplan 2022
Om de toepassing van innovatieve oplossingen voor fruitboomgaarden te versnellen, zal dit privaat-publieke partnerschap zich voor 2022 richten op de volgende activiteiten:

Ontwikkeling van bilaterale innovatieprojecten voor technologische ontwikkeling en toepassingen;

 • Het organiseren van studentuitwisselingsprogramma’s en stages;
 • Het aantrekken van extra financiële middelen;
 • Het organiseren van een webinar over de agrotech-handel in Washington;
 • Het plannen van verschillende bezoeken aan de staat Washington en Nederland;
 • Het communiceren van technologische ontwikkelingen en innovatiekansen.

 

Identificatie Innovatieprojecten
Tijdens de reis zijn verschillende kansen voor de staat Washington en Nederlandse partijen, vastgesteld waaronder de ontwikkeling van slimme machines en multifunctionele robots en de toepassing van Artificial Intelligence (AI)/gevalideerde beslismodellen.

 

Bron: Agroberichtenbuitenland

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 februari 2022 - 15:00