Startende, jonge ondernemers kunnen sinds 1 januari 2020 gebruik maken van een nieuwe module binnen de bestaande Borgstelling MKB-landbouwkredieten. Deze nieuwe subsidiemodule heet Vermogensversterkend krediet (VVK) en is bedoeld om bedrijfsovername en de continuïteit van (gezins)bedrijven te stimuleren. De investeringen waarvoor het VVK kan worden ingezet moeten het bedrijf verder verduurzamen en aansluiten aan de toetsingscriteria in de visie Waardevol en verbonden van het ministerie van LNV.

In totaal is 75 miljoen euro beschikbaar voor deze nieuwe regeling. Hiervan is 64 miljoen euro bestemd voor een nieuwe borgstellingsregeling en 11 miljoen euro voor het opzetten van een opleidings- en coachingstraject rondom bedrijfsovername.
Het VVK maakt het voor zowel overnemende als startende agrarische ondernemers mogelijk het risicodragend vermogen (solvabiliteit) van het bedrijf te versterken doordat het financiers in staat stelt achtergestelde leningen te verstrekken. Hierdoor wordt de leencapaciteit van een bedrijf dat over voldoende continuïteitsperspectief moet beschikken, vergroot en ontstaat extra financiële ruimte om te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling in de periode direct aansluitend op en tot maximaal drie jaar na start of overname van een landbouwbedrijf (aanvullende investeringen).
De jonge landbouwersregeling is bedoeld voor landbouwers tot 40 jaar.
Zie ook rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 januari 2020 - 19:19