Een brede coalitie van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie. Hoewel het initiatief een positieve doelstelling heeft is de NFO zeer kritisch. De groep Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad draagt oplossingen aan voor urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie die voor boeren lonend is.
Met de voormalige minister van Landbouw Cees Veerman als woordvoerder pleit de initiatiefgroep voor een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. Het kabinet moet een plan maken dat de basis legt voor een breed gedragen nationaal ruimte- en landbouwakkoord waarin gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan. De groep ziet dit als enig logische route naar een toekomstbestendige verdeling van de schaarse ruimte, natuurherstel en een kansrijke duurzame productie van gezond voedsel. Voor de noodzakelijke transitie zal over een lange periode 1,5 tot 2 miljard euro per jaar nodig zijn, te financieren uit grotendeels publieke en deels private middelen.

NFO-voorzitter Gerard van den Anker reageert: “Na het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming, het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, de Green deal, Farm to Fork, het klimaatakkoord en het Deltaplan biodiversiteit nu weer het initiatief om tot weer een nieuw nationaal landbouwakkoord te komen. Laten we eerst uitvoering geven aan alle akkoorden en ambities die er op dit moment liggen. Nog meer nieuwe akkoorden, visies en strategieën stapelen kost veel energie en beperkt zich alleen tot ons land. Laten we ervoor waken om door al onze regels en ambities ons niet verder uit de Europese markt te gaan prijzen. Een veel besproken gelijk speelveld in Europa dreigt steeds verder af te drijven. En dan moet de formatie nog beginnen.”

De coalitie doet zeven aanbevelingen aan het kabinet met als uitgangspunt een gezonde bodem en biodiversiteit voor het gebruik en beheer van grond. Lees hierover meer op transitiecoalitievoedsel.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 april 2021 - 14:19