Binnen de fruitteelt wordt weinig gemonitord op de (nacht)vlinderstand. Vrijwel alle biodiversiteitstrends zijn gebaseerd op natuurgebieden. Binnen het project BIMAG worden sinds enkele jaren vlinders geteld met behulp van LedEmmers. Daaruit blijkt dat 57% van alle Nederlandse nachtvlinders wordt waargenomen in het agrarisch gebied. Om ook uitspraken te kunnen doen over de biodiversiteit in de fruitsector wordt er gezocht naar telers die mee willen doen met dit meerjarige project. Je zal dan een aantal maal per jaar de vlinders op jouw land en erf monitoren.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op ltonoord.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 februari 2023 - 16:45