Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023 algemeen verbindend verklaard met ingang van 3 september 2021. Dit besluit is 2 september 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Open Teelten  voor alle werkgevers en werknemers in de fruitteelt, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

Cao-boekjes
De cao-boekjes worden binnenkort gedrukt. Werkgeverslijn verstuurt deze niet meer automatisch naar alle werkgevers in de sector, omdat de tekst ook digitaal beschikbaar is. Wil je graag een hardcopy boekje ontvangen? Mail dan je adresgegevens naar info@werkgeverslijn.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 september 2021 - 13:13