Nederlandse supermarkten en foodservicebedrijven werken aan een nieuwe standaard voor duurzaamheid waarin ook de vergoeding voor de teler is geborgd. Het Beter voor Natuur & Boer-programma van Albert Heijn wil het CBL en haar leden als uitgangspunt gebruiken in een traject richting een Topkeurmerk. “We willen zo de algemene standaard voor duurzaamheid omhoog halen. Een element bij het opstellen van de nieuwe basis is hoe we een adequate vergoeding voor telers kunnen regelen”, legt Marc Wever van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel uit. Hoe deze nieuwe standaard er inhoudelijk uit gaat zien, moet nog worden vastgelegd. Wel duidelijk is dat de duurzaamheidsstandaard moet voldoen aan de vereisten die Milieu Centraal stelt aan Topkeurmerken.

Voor de nieuwe standaard zal een nieuwe en onafhankelijke stichting worden opgericht. Binnen deze stichting wordt de aanpak en bijbehorende doelen vastgesteld, getoetst, gemonitord en gerapporteerd. Het meten van de impact van de ambities, zoals bijvoorbeeld verminderde uitstoot van CO2 en verbetering van biodiversiteit, wordt een belangrijk onderdeel van de standaard.

Het nieuwe initiatief kan gewoon naast de andere keurmerken blijven bestaan, stelt Wever. Binnen het CBL zullen alle aangesloten leden worden betrokken. Daarnaast zullen gesprekken plaatsvinden in de diverse (product)ketens om te komen tot concrete criteria en vergoedingen. De vergoedingen voor de extra kosten moeten na bilaterale besprekingen tussen betrokken boeren/tuinders en afnemer vastgesteld worden.

De standaard zal gaan gelden voor agf, zuivel, vlees en eieren van Nederlandse bodem op gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn. ‘In de prijs van deze producten worden de kosten meegerekend die de producent kwijt is aan de extra investeringen en kosten die leiden tot een verbetering van natuur, milieu en dierenwelzijn. Op deze manier benadrukken wij het belang van de transitie van de land- en tuinbouw in Nederland en zetten we in op een adequate vergoeding voor meerkosten en een goed verdienmodel inclusief lange termijn contracten en afname garantie voor de deelnemende agrarische ondernemers’, aldus het CBL.

‘Vergoeding moet werkelijk bij teler belanden’
De NFO vindt het belangrijk dat de meerkosten van duurzaamheid worden vergoed in de verkooprijs en dat deze de vergoeding daadwerkelijk bij de telers belandt. Ook is het belangrijk dat de primaire sector rechtstreeks aan tafel zit om verdere invulling te geven aan het keurmerk. Het is belangrijk dat partijen die onafhankelijk van de keten zijn hun input kunnen leveren. Als het zo wordt ingevuld kan het keurmerk bijdragen aan het verdienvermogen van telers en het stimuleren van de verdere verduurzaming.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 april 2023 - 17:09