Boeren zijn niet het probleem maar een onmisbare schakel in de grote maatschappelijke opgaves die er liggen. In de toekomstvisie ‘Perspectief voor boeren’ presenteert het CDA haar visie op de uitdagingen die er liggen voor de sector. Derk Boswijk schrijft in het voorwoord dat hij in de afgelopen honderd dagen meer dan honderd boeren verspreid over Nederland heeft bezocht. Zo bezocht hij onlangs ook de Zeeuwse fruitsector, zie Facebook.
Boswijk: ‘Elke vrijdag help ik verschillende boeren mee op hun bedrijf om zo gevoel te houden met de praktijk. Ondertussen hebben we dan de beste gesprekken. En om maar met de deur in huis te vallen: ik ben geschrokken.’
Het CDA vindt dat boeren moet duidelijkheid en hulp worden geboden. Het CDA ziet drie hoopvolle bewegingen die ze de komende jaren willen versterken:

  1. Van regelzucht naar ademruimte
  2. Van marktwaarde naar maatschappelijke waarde
  3. Van bodemuitputting naar bodemgezondheid

Klik hier voor de CDA-toekomstvisie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 juli 2021 - 16:51