Het kabinet heeft het voornemen om voor uitzendwerk een verplicht certificaat in te voeren. Dat betekent dat je voor iedere vorm van terbeschikkingstelling van arbeid gecertificeerd moet zijn. Aan het certificaat hangen een aantal voorwaarden zoals het hebben van een bankgarantie van € 100.000. NFO en LTO Nederland zijn geen tegenstander van het certificeren van uitzendwerk. Wel is het zo dat het kabinet kiest voor een brede reikwijdte. Dat houdt in dat bedrijven die niet beroepsmatig uitzenden, ook onder het systeem komen te vallen. Denk bijvoorbeeld aan het uitlenen van personeel aan een collega-bedrijf als die even mensen tekort komt. Hiervoor heeft de NFO samen met VNO-NCW meerdere malen aandacht gevraagd. Het kabinet blijft echter bij het standpunt om de reikwijdte zo breed mogelijk te houden.

Doe je af en toe aan uitlenen?
LTO wil, mede namens NFO graag in contact komen met werkgevers die af en toe aan uitzenden doen en dus (onbedoeld) met dit systeem te maken zullen krijgen. Mail s.v.p. je contactgegevens  naar Steve Fok van LTO Nederland via sfok@lto.nl als dit voor jou geldt. Steve belt je dan terug.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 juli 2022 - 16:52