In het kader van het project Vitale Fruittelers in Limburg van NFO, LLTB, Fruitveiling Zuid-Limburg en de provincie Limburg hebben zich al 14 fruittelers aangemeld (nagenoeg volgeboekt dus) voor de coachingstrajecten. In de trajecten worden ondernemerschapsvragen besproken zoals: ‘Hoe houd ik mijn bedrijf vitaal?’, ‘Kan ik inspelen op veranderende omstandigheden?’, ‘Hoe kan ik meerwaarde creëren?’ ‘Welke invloed heeft het bedrijf op ons gezinsleven?’, ‘Doorgaan of stoppen?’, ‘Hoe?’. Doel van een coachingstraject is dat een teler een luisterend oor krijgt en vanuit zijn/haar eigen kracht een toekomstvisie kan bepalen. De coaches die aan het project worden verbonden, worden begeleid door Stichting Keukentafel. Deze stichting richt zich op onafhankelijke coaching aan agrarische bedrijven, ondernemers of gezinnen, zowel op bedrijfsmatig als op persoonlijk vlak. Inmiddels lopen de eerste verkennende gesprekken tussen telers en coaches.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 februari 2020 - 16:41