Het kabinet moet snel over de brug komen met concrete plannen voor de compensatie van de gestegen energie- en loonkosten van bedrijven. Daarvoor pleit de NFO, naar aanleiding van de presentatie van de Miljoenennota en Rijksbegroting op Prinsjesdag.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat het kabinet ruim 17 miljard uittrekt voor de reparatie van de koopkracht van huishoudens. Daarnaast komt er 600 miljoen beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf. Ook heeft het kabinet laten weten iets te gaan doen voor energie-intensieve bedrijven. Richting deze groep moet snel actie worden ondernomen, vindt de NFO. “Er is grote behoefte aan concrete plannen, ook in onze sector”, zegt NFO-directeur Siep Koning. “De fruitteelt heeft te maken met een sterke stijging van de kostprijs, onder meer als gevolg van hoge koelkosten. Daarnaast maken we ons zorgen over de versnelde invoering van de verhoging van het wettelijk minimumloon, op 1 januari aanstaande. Ook krijgen fruittelers tal van andere extra kosten op hun bord. Deze worden tot nu toe niet gecompenseerd in de verkoopprijs. Een tegemoetkoming vanuit de overheid is daarom noodzakelijk.”

Op korte termijn is het volgens de NFO zaak dat effecten van de hoge energieprijzen voor energie-intensieve bedrijven worden gedempt. Dit gebeurt ook in onze buurlanden. “Extra maatregelen zijn echt heel hard nodig. Daarnaast pleiten we als NFO al langer voor een loonkostencompensatie voor werkgevers. Dit is ook al aanbevolen door werkgevers en vakbonden vanuit de SER.”

Volgens de NFO is het daarnaast onbegrijpelijk dat het kabinet de zelfstandigenaftrek wil afbouwen, in deze economisch zware tijden. “Hiervoor komt niets in de plaats. Dit maakt een compensatie voor de hoge energie- en loonkosten extra noodzakelijk.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 september 2022 - 16:30