Afgelopen november heeft de NFO een zienswijze ingediend bij het Ctgb. Het Ctgb had een concept besluit gepubliceerd over de inzet van rodenticiden vanaf 1 januari 2023. De NFO heeft onder andere ingebracht dat er een opgebruiktermijn dient te komen voor de rodenticiden die fruittelers in hun bezit hebben. Dit verzoek van de NFO is overgenomen. Tot 29 juni 2023 mogen de betreffende rodenticiden nog met de oude etiketten worden verkocht. Tot 26 december 2023 mogen die middelen door professionele gebruikers, zoals fruittelers met een geldig KBA, worden gebruikt zoals aangegeven op de oude etiketten. Voor rodenticiden met een nieuw etiket geldt dat die niet volgens de oude regeling gebruikt mogen worden. Meer informatie is te vinden op ctgb.nl en erkenningen.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 december 2022 - 17:01