De krant van Oostelijk Nederland, de Stentor, publiceerde half oktober een uitgebreid artikel over de vervuilende boeren in hun regio met als titel: Verzet tegen landbouwgif in Oost-Nederland groeit, maar pas als je er dood aan gaat wordt het verboden. Agrarisch ondernemers spuiten maar aan en kijken nergens naar is een beetje de setting van het artikel. Ook de inzet van glyfosaat wordt onder de loep genomen. Henk Nooteboom, adviseur bij Fruitmasters en woonachtig in oostelijk Nederland, ergerde zich aan de toonzetting en stuurde een reactie in. Deze werd onlangs gepubliceerd in die krant. Daarin wijst Nooteboom er juist op dat telers niet zomaar wat in de rondte spuiten maar juist hard werken aan driftreductie en wat daar allemaal bij komt kijken. Tevens wijst hij erop dat fruit en groenten uit Nederland juist verreweg het schoonst zijn. In het artikel werd namelijk gesuggereerd dat wij veruit één van de vervuilendste Europese landen zijn.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 november 2020 - 18:00