Carbon Farming biedt kansen voor de fruitsector, maar veel aspecten moeten nog verder onderzocht worden. Tijdens een online avond van de NFO-kring Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland gaf Luuk van Wezel van ZLTO uitleg over het verdienmodel van CO2-opslag in de bodem.
Boomgaarden en permanent grasland blijken een grote bijdrage te leveren aan de koolstofvastlegging in de bodem. Ook het toedienen van compost en vaste mest en het planten van hagen hebben een gunstig effect op de koolstofvastlegging, liet Van Wezel zien aan de hand van een tabel. Daarnaast dragen snoeihout en bladafval uiteraard ook bij aan de koolstofopbouw.


Bron: ZLTO

Naast het feit dat de teelt van fruit uitermate geschikt is voor koolstofvastlegging zijn veel van de extra maatregelen voor fruittelers goed te combineren met het telen van fruit. Bovendien hebben de diverse maatregelen een gunstig effect hebben op de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur, het bodemleven, het vochtvasthoudend vermogen en de biodiversiteit.
Wel liggen er nog de nodige uitdagingen. Hoe meet je de hoeveelheid vastgelegde koolstof en hoe zorg je dat deze niet weer vrijkomt? Ook is nog veel onbekend over de verschillen in koolstofvastlegging tussen de verschillende typen bodems en het combineren van maatregelen. Daarnaast moet het verplaatsen van koolstof, door aanvoer van organische stof dat elders wordt afgevoerd, worden voorkomen.
Binnen het project Koolstofboeren, waar Van Wezel vanuit ZLTO bij is betrokken, zal de komende jaren antwoord op deze vragen worden gezocht. Ook wordt bekeken in hoeverre Carbon Farming een verdienmodel kan zijn voor de fruitteler.

Koolstofboeren
Binnen het vijfjarig project Koolstofboeren gaan vijftien agrariërs (waarvan twee fruittelers) in opdracht van de coöperaties Zeeuwwind en Deltawind koolstof vastleggen in de bodem. In totaal gaat het om 617 hectare waarop de agrariërs maatregelen gaan nemen voor koolstofvastlegging. De coöperaties betalen 140 euro per ton koolstofvastlegging, waarvan 100 euro bestemd is voor de agrariërs. Het overige deel van het bedrag is nodig voor metingen en monitoring om het effect van de maatregelen te meten. De vergoeding voor de agrariër is opgesplitst in 70 euro voor de verrichtte inspanningen. De overige 30 euro krijgen de deelnemers na vijf jaar als er meetbaar resultaat is.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 december 2021 - 14:54