Het aantal deelnemers aan de brede weersverzekering is in 2020 met ruim 20 procent gestegen. Deze stijging is te danken aan de afschaffing van de assurantiebelasting op deze verzekering. Deze vrijstelling kwam mede dankzij inzet van de NFO tot stand.
Het aantal deelnemers aan de verzekering steeg landbouwbreed van 1.850 in 2019 naar 2.250 het afgelopen jaar (zie grafiek). De totale subsidie bedroeg vorig jaar in totaal 15,9 miljoen euro.
De verzekeraars verwachten dit jaar een geringe verdere groei.

Afgelopen jaar liep de oude GLB-periode af. De jaren 2021 en 2022 gelden als overgangsjaren naar de nieuwe GLB-periode, die loopt van 2023 tot en met 2027. De NFO pleit voor continuïteit van de brede weersverzekering en ondersteuning vanuit het GLB. Vanwege het verzoek om continuïteit van de sectoren wil LNV vanaf 2021 tot en met 2027 17, 5 miljoen euro per jaar voor premiesubsidie opnemen in het GLB. Voor 2021 en 2022 is dit nagenoeg veiliggesteld. Voor de nieuwe periode wordt het opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan dat in Brussel moet worden geaccordeerd.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 april 2021 - 15:41