De Commissie Begrotingsrichtprijzen appel en peer stelde begin december de jaarlijkse begrotingsrichtprijzen vast voor de lange termijn. Op het prijsherstel voor peren in 2017-2018 volgde het afgelopen seizoen een scherpe prijsdaling. Dat gebeurde vooral bij de traditionele rassen en in mindere mate bij de clubrassen. Voor het huidige seizoen is de prijsprognose voor de traditionele perenrassen daarom naar beneden bijgesteld. De prijsvorming bij de appelclubrassen bleef in 2018-2019 redelijk stabiel. Bij de traditionele appelrassen ontwikkelde de prijs zich weer in de richting van vóór 2017-2018. De prijsprognose voor appel blijft voor het komende seizoen vrijwel gelijk aan 2018. In Fruitteelt van aanstaande zaterdag leest meer over de begrotingsrichtprijzen.

Kleinfruit belichten is een ‘hot item’. Een groep kleinfruittelers (zie foto) liet zich hierover informeren tijdens een bijeenkomst van NFO-Productgroep Houtig Kleinfruit. In dit kader bezochten zij het onderzoekscentrum van WUR Business Unit Glastuinbouw en een hightech bramenbedrijf in Bleiswijk. De belangrijkste conclusie: er worden stappen voorwaarts gezet, maar er is nog veel te onderzoeken. In Fruitteelt van aankomende zaterdag leest u een verslag.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 januari 2020 - 15:15