De digitalisering zet door, maar fruittelers lezen ook nog graag papieren vakbladen, bezoeken graag beurzen en lezen informatie die per post komt. Dat kan geconcludeerd worden uit een onderzoek dat Prosu Databased Marketing onlangs hield. In de steekproef zaten 885 deelnemers waaronder 52 fruittelers. Nagenoeg alle fruittelers lezen één of meerdere vakbladen, driekwart van de telers leest vakgerichte reclame per post en 77% van de fruittelers bezocht de Fruitteeltvakbeurs, blijkt uit de cijfers.

  • 35% van de fruittelers leest bedrijfsmatige informatie op een vast tijdstip. Voor de meeste is dat tussen 18 en 19 uur. Opvallend is dat onder de groep bedrijfsopvolgers (90 respondenten uit de hele agrarische sector) nog 35% de voorkeur geeft om bedrijfsinformatie ’s ochtends tussen 9 en 12 uur te lezen.
  • Voor het opzoeken van bedrijfsgerelateerde informatie gebruiken nagenoeg alle fruittelers internet. Fruittelers zoeken vooral naar marktinformatie, bezoeken websites van leveranciers en meer dan de helft zoekt informatie over ervaringen van anderen over nieuwe producten en leveranciers. Online oriëntatie vindt meer dan de helft van de fruittelers onmisbaar in het aankoopproces. Opvolgers bereiden zich duidelijk voor op de toekomst en zoeken vooral naar  informatie over  wet- en regelgeving.
  • 90% van de fruittelers leest mails op de computer, 45% leest dat ook op de smartphone.
  • 40% van alle agrarisch bedrijven gebruikt Facebook; onder fruittelers ligt het percentage iets lager, namelijk op 26%, maar bijna de helft daarvan maakt met een bedrijfsmatig account gebruik van Facebook; onder de opvolgers in de agrarische sector ligt het gebruik van Facebook nog hoger, namelijk op 78%, maar nog niet de helft daarvan heeft een bedrijfsmatig account
  • Veel agrarisch ondernemers bekijken filmpjes op YouTube, namelijk 36 %; onder fruittelers ligt dat percentage nog iets hoger, namelijk op 38%. Instagram, Twitter en Linkedin worden slechts door enkele fruittelers gebruikt, blijkt uit de cijfers van het onderzoeksbureau Prosu.
  • Als het gaat om online-aankopen dat betreft het meestal bedrijfskleding (meer dan de helft van de fruittelers koopt dit online); gewasbeschermingsmiddelen koopt slechts 19% van de fruittelers online. Het bestedingsbedrag van online-bestellingen is meestal beperkt. Slechts 5% van de fruittelers die online bestelt heeft dat wel eens gedaan voor een bedrag van meer van 10.000 euro. Onder opvolgers in de gehele agrarische sector ligt dit percentage hoger, namelijk 13%

Bij bijna alle ondernemers wordt social media zowel voor privédoeleinden als bedrijfsmatig gebruikt. De digitalisering zet door, maar zowel de groep fruittelers als ook de groep opvolgers uit de steekproef verwachten de kans groot dat ze over vijf jaar ook nog papieren vakbladen zullen lezen.

De NFO en de redactie van Fruitteelt gaan uiteraard bekijken of we op basis van de resultaten onze leden nog beter kunnen bedienen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 17 april 2020 - 15:24