In de afgelopen weken is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de financiering van het project The Next Fruit 4.0. Er zijn al bijna 20 telers die meedoen, maar dat is niet genoeg!
In het project gaan techniekbedrijven, telers, studenten, adviseurs, WUR en Delphy op Proeftuin Randwijk samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor de fruitteelt.
Dit is belangrijk omdat arbeid steeds duurder wordt én omdat slimme technologie bij kan dragen aan verduurzaming van gewasbescherming.
De subsidie voor dit project is al toegezegd, onder de voorwaarde dat het bedrijfsleven ook meefinanciert. Dit moet voor 1 maart rond zijn.
Nu dreigen we als sector een deel van de beschikbare subsidie mis te lopen als er niet genoeg geld uit het bedrijfsleven wordt opgehaald.

Dit mogen we als fruittelers écht niet laten gebeuren!

DAAROM DE DRINGENDE OPROEP!! om dit project 4 jaar mee te financieren voor € 500,- per jaar (excl. BTW).

Klik hier voor het formulier waarmee u kunt aangeven dat u meedoet.

Wat krijgt u terug voor uw bijdrage?
De oplossingen die in het project worden ontwikkeld gaan bijdragen aan (1) nieuwe precisiespuittechniek gecombineerd met ziekte- en plaagdetectie, én aan (2) onderdelen voor snoei- en oogstrobots. Voor een uitgebreide toelichting op de beoogde projectresultaten verwijzen wij u naar de bijlage.

Als fruitbedrijf krijgt u in ruil voor uw financiële bijdrage ook iets terug:

  • Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor een of twee voortgangsbijeenkomsten (deelname niet verplicht)
  • Twee keer per jaar ontvangt u een projectnieuwsbrief
  • In het 2e en 4e projectjaar kunt een voorraadbak-analyse laten maken op basis van zelf aangeleverde foto’s
  • In het 2e en 4e projectjaar kunt u met het prototype sensorplatform de groei en/of het aantal vruchten in een (appel)perceel van ongeveer 1 hectare in kaart laten brengen.

Tevens heeft Munckhof Fruittech Innovators als partner in dit project aangeboden dat telers die meedoen en die over een aantal jaren een plukrobot aanschaffen daarop € 2.500 korting kunnen krijgen. Dit is een toezegging die los staat van de NFO.

Vragen?
Bel of mail met Patricia Hoogervorst (Innovatiemakelaar NFO) Zij is bereikbaar op tel. (06) 27 35 22 24 of via email: phoogervorst@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 februari 2021 - 15:20