De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de lijst met driftreducerende spuittechnieken (DRT-lijst) uitgebreid met de Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System, uitvoeringen NL255 en NL210. Daarmee zijn ook deze typen van de dwarsstroomspuit, naast de NL300, omschreven en ingedeeld in de DRT-klasse 99%.

Voor toelating in de DRT-klasse 99% gelden een aantal voorwaarden. Er moet gespoten worden met spuitdoppen uit tenminste de DRD-klasse 90% en aangepaste instellingen van de luchtondersteuning bij bespuiting van de buitenste drie gewasrijen. Overige instellingen zijn lage luchtinstelling, maximaal toerental van 300 rpm op de aftakas en een maximale rijsnelheid van 8 km/uur.
Overigens heeft het type NL255 een hoogte van 2,50 m en het type NL210 een hoogte van 2,20 m.

De Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System met indeling in DRT-klasse 99% is opgenomen in tabel 3 van de DRT lijst. De nieuwe versies van de DRT-lijst en het informatieblad van de Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System (3 uitvoeringen) zijn te vinden op: https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/agrarische-activiteiten/telen-gewassen openlucht/vaststellen-driftreductie-spuittechnieken/.

Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System NL255

Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System NL300

Per 1-1-2024 is de Omgevingswet en daarmee ook het Besluit activiteiten leefomgeving in werking getreden. In verband daarmee is de inleiding van de DRT-lijst en DRD-lijst aangepast. De informatie met betrekking tot driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen is per 1-1-2024 te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving www.iplo.nl (zie ook link hierboven). Deze website vervangt de website Helpdesk Water.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 mei 2024 - 16:57