Bloemstroken rondom akkerbouwpercelen leveren de maatschappij evenveel op als ze de boer kosten. De overheid zou er goed aan doen de kosten en baten van akkerranden eerlijker te verdelen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het NOS interviewde akkerbouwer en fruitteler Lena Zevenbergen uit Numansdorp hierover. Bas en Lena Zevenbergen nemen ook deel aan de door de NFO ondersteunde studiegroep Biodiversiteit (voor de fruitteelt).

Onderzoek RIVM
Een strook grond rondom akkers inzaaien met bloemen is goed voor de biodiversiteit en boeren gebruiken minder bestrijdingsmiddelen voor hun gewassen, zo stelt het RIVM. Ook levert het de samenleving veel voordelen op. Het oppervlaktewater blijft schoner en het landschap wordt aantrekkelijker. Meer mensen gaan wandelen of fietsen in de omgeving. Dat leidt tot minder ziekte en meer welzijn. Daarnaast slaan deze randen meer CO2 op in de bodem dan normale akkers.
Maar het zijn de boeren die grotendeels opdraaien voor de kosten. Voor boeren kost de aanleg en het onderhoud van de stroken geld en productie. Het RIVM beveelt aan om te zorgen voor een gelijkere verdeling van de kosten en baten van akkerranden. Als boeren ook delen in de maatschappelijke opbrengst, kan het aantrekkelijker worden om akkerranden aan te leggen.

Aan de NOS vertelt Zevenbergen: “Door de akkerranden hebben we veel minder last van probleeminsecten. De insecten die op die akkerranden afkomen eten de schadelijke insecten op. Je maakt gebruik van de natuur en minder van gewasbeschermingsmiddelen, en dat is natuurlijk goed.”
Wel vertelt Zevenbergen dat er veel komt kijken bij het bijhouden van de bloemstroken, waarbij de onkruidbestrijding het meest tijdrovend is. Ondanks dat blijft ze doorgaan met de bloemstroken. “Als we in de toekomst bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet meer mogen gebruiken dan moeten we het doen met enkel de natuur. Het kost nu misschien veel tijd en energie, maar we leren wel veel over alle planten en insecten. En dat is supernuttig en belangrijk voor de toekomst.”

Ook binnen de NFO-studiegroep Biodiversiteit wordt kennis opgedaan en worden ervaringen uitgewisseld over de functie van onder andere bloeiende kruiden op de insectenbestrijding in de boomgaard.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 september 2023 - 16:21