De introductie van bramenteelt in kassen biedt allerlei nieuwe mogelijkheden, maar er liggen ook nog veel vragen. In het project Het Nieuwe Telen Braam gaat op zoek naar antwoorden voor een toekomstbestendige en energie-neutrale bramenteelt. De opzet is te komen tot een rendabele, onbelichte teelt van bramen. In het onderzoek worden hiervoor de rassen Sweet Royella en Von gebruikt.
Traditioneel wordt er bij bramen in de kas veel geteeld zoals in de aardbeienteelt, waarbij een groot verschil tussen de dag- en nachttemperatuur wordt gecreëerd (DIF). Braam lijkt zich echter beter te lenen voor telen bij een constante temperatuur-lichtverhouding (RTR). Ook spelen lichtstress, waterstress en de gewasfotosynthese een complexere rol in het geheel dan bij aardbei. Kennis hierover is nu nog onvoldoende voorhanden.

Het verlagen van het energieverbruik is een belangrijk speerpunt binnen Het Nieuwe Telen. In het onderzoek zal een kasproef plaatsvinden in een afdeling van 300 m2. Doel is een najaars- en een voorjaarsteelt te realiseren met maximaal 10 m3 gasverbruik en een productie van 10 kg per m2. In beide teelten wordt er dieper ingezoomd op de gewasreactie. Het is van belang om het gewas beter te begrijpen, om met deze kennis de bramenteelt verder te optimaliseren. De focus ligt hierbij op: de waterbalans; oorzaak van waterstress en de assimilatenbalans; de aanmaak (fotosynthese) en verdeling van assimilaten. Daarnaast wordt ook gekeken naar het ontstaan van lichtstress.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Fruitmasters, The Greenery, Delphy en Innovation Partners een bijdrage.

Bron: kasalsenergiebron.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 juli 2023 - 16:52