Dit jaar loopt het project Fruit 4.0 af. In dit project is gewerkt aan praktische toepassingsmogelijkheden voor technologie en datamanagement in de fruitteelt. De NFO overweegt samen met Proeftuin Randwijk, met WUR en het bedrijfsleven een subsidieaanvraag doen om dit project met vier jaar te verlengen. Middels enquête willen we inventariseren wat Nederlandse fruittelers belangrijk vinden als het gaat om technologie en datamanagement.

Binnen Fruit 4.0 was de aandacht vooral gericht op appel. In het project is technologie ontwikkeld om bijvoorbeeld precisiespuiten mogelijk te maken. Denk hierbij aan camera’s die bloesem, vruchten en gewas kunnen monitoren. Doel is om deze cameratechnieken in de toekomst ook toe te passen in robots die werkzaamheden in de boomgaard kunnen doen.

Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet naar digitale managementinformatie op boom- of rijniveau. In het project is uitgewerkt hoe oogst- en sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel. Zo is het mogelijk om per rij, en later dit jaar bijna op boomniveau, de geoogste kwaliteit, maat en volumes in kaart te brengen. Dit helpt telers om nog gerichter actie te ondernemen om zwakke plekken in de boomgaard te verbeteren.

Geeft u ook uw mening over het vervolg van Fruit 4.0? Wij vragen u om 5 minuten de tijd te nemen om hierover een enquête in te vullen.

Klik op deze link voor de enquête. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 april 2020 - 16:38