Experimenteer met groene middelen, zodat je daar ervaring mee hebt op het moment dat de huidige middelen steeds meer wegvallen.’ Dat was het dringende advies tijdens een bijeenkomst op de Fruitteelt Vakbeurs voor fruitteeltvoorlichters, georganiseerd vanuit Fruitvooruit.nl.
Fruitvooruit.nl besteedt vanaf dit jaar extra aandacht aan een werkbare gewasbeschermingsstrategie voor de toekomst. Met geld vanuit het Uitvoeringsprogramma Visie gewasbescherming 2030 zullen de komende drie jaar praktijkpilots gaan lopen op Proeftuin Randwijk in Elstar, Conference en in kleinfruit. Hierin zal gekeken worden naar de (on)mogelijkheden van gewasbeschermingsschema’s zoals die er naar verwachting over vijf jaar uitzien. Daarin is rekening gehouden met het wegvallen van middelen en de inzet van groene middelen.
De NFO vindt het belangrijk dat de sector zich voorbereidt op de toekomst. Enerzijds door telers nu al ervaring op te laten doen, maar ook door advies en onderzoek. Het afgelopen jaar waren er al enkele proeven met groene middelen in de bestrijding van schurft en meeldauw in Elstar en Jonagold.

Dit bericht is geplaatst op maandag 25 april 2022 - 16:20