In de EU-meerjarenbegroting (2021-2027) is het GLB-landbouwbudget met 10% verlaagd ten opzichte van de vorige begroting (2014-2020). Ook gaat er vanuit het coronaherstelfonds minder geld naar de land- en tuinbouw. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “Volstrekt de omgekeerde wereld, minder geld voor meer ambities?! Europa heeft megalomane ambities, maar wil voor minder GLB beloning steeds meer eisen gaan stellen. Het blijken ambities te zijn die kennelijk voor Europa geen geld meer mogen kosten, en zo wederom op de kostprijs van de agrarische sector gaan drukken. Dus geen eerlijke vergoeding voor maatschappelijke diensten zoals eerder gepresenteerd. Voor het keurmerk PlanetProof werd al eerder aangegeven dat handel en retail niet willen gaan betalen, dat is inmiddels bekend. Nu haakt ook Europa af. Als NFO roepen we de politiek op om de hoge ambities op klimaat en natuur naar beneden bij te gaan stellen. Het is immers boter bij de vis.
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is begroot op 258 miljard euro voor directe betalingen en marktgerelateerde uitgaven.
De start van de nieuwe GLB-periode is verschoven naar begin 2023. Tot die tijd wordt het huidige beleid doorgetrokken, maar wel onder de nieuwe begroting. Er is dus minder geld beschikbaar.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 juli 2020 - 16:03