CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de fruitsector. NFO-voorzitter Gerard van den Anker sprak met haar op het fruitbedrijf van de familie Van Haarlem in Buurmalsen over de knelpunten die de sector ervaart. Voorafgaand hieraan was Schreijer-Pierik te gast bij FruitMasters in Geldermalsen.
“We hebben onder de aandacht gebracht dat de sector een ongelijk speelveld op meerdere vlakken ervaart: op gebied van arbeid, de beschikbaarheid en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook over het open krijgen van de grenzen naar Rusland hebben we het gehad. De Russen zijn immers grote liefhebbers van onze peren, zo is gebleken”, aldus Van den Anker. “Als NFO zetten we ons in om de knelpunten die we ervaren steeds naar voren te brengen, om zo de randvoorwaarden voor de sector te versterken. Dat doen we zowel provinciaal, als landelijk en Europees. Het werkbezoek van vandaag maakt daar deel van uit”.

Dossier gewasbescherming
Schreijer-Pierik heeft het dossier Gewasbescherming in haar portefeuille en dat was dan ook een belangrijk thema van gesprek tijdens het bezoek. De toelating van middelen moet makkelijker, minder kostbaar en minder tijdrovend worden, vindt de NFO. Ook het GLB is een actueel onderwerp nu binnen Europa gediscussieerd wordt over het beleid na 2020. De NFO pleit voor een zo praktisch mogelijke invulling. De subsidies moeten zeker niet meer benut kunnen worden voor verdere productie-uitbreiding. Een ander actueel thema dat naar voren kwam was de weerbaarheid van bedrijven tegen weersinvloeden en de beschikbaarheid van zoet water.

Goed verhaal
Het waren overigens niet alleen knelpunten die ter sprake kwamen vandaag. Van den Anker: “We hebben ook een heel goed verhaal te vertellen. Ik wil blijven herhalen en benadrukken dat we als sector een belangrijke stoffeerder van het landschap zijn. We zijn gastvrij voor de bij en de biodiversiteit krijgt vorm in onze boomgaarden. En denk aan de CO2-vastlegging die we als sector doen. Dat verhaal moeten we ook blijven vertellen.”

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 mei 2019 - 17:20