Het Europees Parlement wil nieuwe veredelingstechnieken (NGT’s) toestaan in Europa. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde onlangs in met een wetsvoorstel om dat te regelen. Het gebruik van technieken als CRISPR-Cas komt daarmee dichterbij. Dit is volgens NFO-voorzitter Ron Mulders een belangrijke stap voorwaarts in de verduurzamingsopgave waar de fruitteelt voor staat.

Het Europees Parlement vindt dat de toelating en toepassing van NGT’s makkelijker moet worden. Er moet een einde komen aan de dure en tijdrovende procedures, die technieken als CRISPR-Cas onmogelijk maken. Een meerderheid stemde daarom onlangs in met een wetsvoorstel van de Europese Commissie om dat te realiseren. “Een langgekoesterde wens van de sector. Een duurzame land- en tuinbouw heeft belang bij deregulering van NGT’s, waarbij transparantie, traceerbaarheid en keuzevrijheid als randvoorwaarden worden geborgd”, zo schrijft LTO op haar website.

Langdurige trajecten

Volgens NFO-voorzitter Ron Mulders is een en ander ook goed nieuws voor de fruitteelt. “We zoeken in onze teelten immers naar weerbaardere bomen, die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. De inzet van nieuwe veredelingstechnieken biedt veredelaars een extra mogelijkheid om deze weerbaardere gewassen te ontwikkelen. En daardoor hoeven wij als sector straks minder chemie in te zetten en kunnen we een stap voorwaarts zetten op het gebied van verduurzaming. Nieuwe veredelingstechnieken zijn niet dé oplossing, maar het is wel een stap in de goede richting. Kanttekening is wel dat het lang duurt om weerbaardere bomen en gewassen te ontwikkelen; dergelijke trajecten kosten veel tijd.”

Geen octrooien, niet biologischDe Europarlementariërs hadden twee kritische noten aangaande het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Zo willen ze dat zaden en planten die via NGT’s zijn verkregen, toegankelijk blijven voor kleine veredelaars en telers. Octrooien op deze zaden en planten wil het Parlement dan ook tegengaan. Tevens wil het Parlement niet dat NGT’s worden toegepast in de biologische sector.  NFO, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland onderschrijven dit en zijn van mening dat er voldoende waarborgen moeten zijn voor deze bescherming.

Klik hier voor het volledige bericht op de website van LTO.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 februari 2024 - 16:43