De NFO maakt zich zorgen over de richting waarin het Europees landbouwbeleid beweegt. In een online-meeting hadden sectorvertegenwoordigers van NFO en LTO onlangs een gesprek met de Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP).
“De ambities die Europa heeft vastgelegd in de Europese Green Deal zijn torenhoog. Er worden allerlei percentages genoemd (o.a. 25% van het landbouwareaal moet biologisch zijn in 2030, 10% van het areaal bestemd voor natuurontwikkeling, 50% minder middelengebruik in 2030), maar er is nooit gekeken of deze cijfers haalbaar zijn. Dit terwijl ze op een gegeven moment wel als waarheid worden aangenomen. Er moet meer realisme komen”, vindt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. Ook maakt de NFO zich zorgen over wie die duurzaamheidsslag gaat betalen. Zowel vanuit de EU als vanuit Nederland is er weinig bereidheid om hier geld voor op tafel te leggen. Op het Europees landbouwbudget en de GLB wordt bezuinigd en in Nederland willen handel en retail ook niet meer betalen voor biodiversiteit en een duurzamer product. Het is dan uiteindelijk de teler die hiervoor opdraait. Lees een uitgebreid bericht op nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 november 2020 - 11:09