In seizoen 2022/’23 zijn iets meer peren gegeten binnen de EU dan het jaar ervoor. De gemiddelde consumptie komt uit op 3,53 kg per persoon per jaar. In 2021/’22 lag de gemiddelde consumptie op 3,19 kg per persoon per jaar en in 2020/’21 op 3,91 kg. Daarmee beweegt de consumptie mee met de perenproductie binnen de EU; 2.219.000 ton in 2020, 1.721.000 ton in 2021 en 2.003.000 ton in 2022, zie tabel. Elk seizoen worden tussen de 340 en 370 miljoen kilo peren geëxporteerd naar landen buiten de EU. De hoeveelheid industrieperen beweegt eveneens mee met de productie en bevond zich het afgelopen seizoen, net als de productie en de consumptie, op een gemiddeld niveau.

Deze cijfers werden bekend gemaakt op het Prognosfruit-congres in Trentino, Italië.

Overigens zijn deze cijfers een gemiddelde over alle EU-lidstaten, tussen de lidstaten zijn wel verschillende trends zichtbaar.

Tabel: Productie, export, verwerking, import en consumptie van peren binnen de EU. 

  2020/’21 2021/’22 2022/’23
Productie

Export

Verwerking

Import

2.219.000

370.837

274.120

169.685

1.721.000

341.896

141.300

183.243

2.003.000

338.896

209.200

128.224

Verse peren op EU-markt 1.743.728 1.421.047 1.583.128
Bevolking 446.000.000 446.000.000 448.000.000
Consumptie (kg/p/j) 3,91 3,19 3,53

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 augustus 2023 - 16:25