De wereldmarkt voor verse appels en appelsapconcentraat zal dit jaar grote verliezen kunnen lijden vanwege de coronacrisis en de lage olieprijzen. Deze weinig positieve kijk op de appelmarkt deelt Andriy Yarmak, econoom bij de wereldvoedselorganisatie FAO, met het Oost-Europese platform East Fruit.
Landen als Polen, Moldavië, Servië, China, Turkije, Iran en Oekraïne zullen het meest lijden onder de mogelijke daling van de wereldappelhandel. Dat schetst mogelijk ook de toon van het artikel, dat gericht is op een Oost-Europees publiek.
Appeltelers gaan een zwaar seizoen tegemoet, verwacht Yarmak. “De wereldhandel in appels schommelt jaarlijks rond de 8 miljard Amerikaanse dollar en vertoont een neerwaartse trend. Dit terwijl de appelproductie in bijna alle grote producerende landen en veel ontwikkelingslanden stijgt en er een toenemende concurrentie is van andere fruitsoorten. Volgens onze inschattingen kan de wereldwijde appelhandel in 2020 met 1,0 tot 1,2 miljard dollar dalen. Deze verliezen komen direct voor rekening van bedrijven die hun inkomen uit de export halen. Ze worden veroorzaakt doordat de inkomens van veel consumenten zullen dalen, met name in landen die afhankelijk zijn van toerisme en oliehandel. Ook logistieke problemen en koersdalingen zullen hieraan bijdragen”, aldus Yarmak.
Rusland, Egypte, Roemenië en India zijn belangrijke afzetmarkten voor Poolse appels. Maar juist deze landen hebben sterk te lijden onder de negatieve gevolgen van corona (wegvallen van het toerisme) en dalende olieprijzen. Dat maakt dat export vanuit Polen en andere Oost-Europese landen dit jaar moeizamer zal verlopen. Of Oost-Europese telers in staat zullen zijn op andere markten te concurreren met fruit uit Westerse landen is de vraag, maar het zal zeker ook van invloed zijn op de prijs van deze appels.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 17 april 2020 - 15:18