Een verhoging van de vleesprijzen, waarmee onder andere een verlaging van het btw-tarief voor groenten en fruit van 9 naar 5 procent wordt bekostigd. Dat is in een notendop het gevolg voor de fruitsector van het door de TAPP Coalitie ingediende voorstel aan de Tweede Kamer.
Het voorstel van de True Animal Protein Price Coalitie, zoals de beweging voluit heet, was het afgelopen weekend volop in het nieuws. En dan vooral het feit dat ruim de helft van de Nederlandse bevolking het voorstel steunt. In een enquête waaraan 1.000 mensen meededen zegde 52 procent van hen het voorstel te steunen. De vraag is natuurlijk of je dan mag spreken van ruim de helft van de Nederlandse bevolking. Uit de enquête blijkt eveneens dat het voorstel vrij breed door aanhangers van diverse politieke partijen gesteund wordt. De minste steun wordt gegeven door aanhangers van 50Plus, Forum voor Democratie en PVV.

Verlaging van btw-tarief voor groente en fruit
Het voorstel van TAPP Coalitie is om vleesprijzen gefaseerd te verhogen tot 2030 met gemiddeld 20 cent per 100 gram vlees. Dan zijn alle milieukosten in de vleesprijs verrekend. Dit levert een budget op van ruim een miljard euro per jaar, dat wordt gestort in een Fonds Eerlijke Voedselprijzen. Daarmee kan vanaf 2021 een maatregelenpakket met vergoedingen voor boeren die verduurzamen bekostigd worden (600 miljoen euro) en daarnaast de btw op groenten en fruit worden verlaagd van 9 naar 5 procent (270 miljoen euro) én een lastenverlichting voor de bevolking (bijv. door de zorgtoeslag te verhogen) worden gerealiseerd (280 miljoen euro).
Het verlagen van het btw-tarief op groenten en fruit zal 25 procent van het jaarlijkse budget uit het Fonds Eerlijke Voedselprijzen vragen. Een btw-tarief van 5 procent is overigens een derde btw-tarief, dat in de EU is toegestaan.

Steun voor het voorstel
TAPP Coalitie heeft met diverse organisaties gesproken over de voorstellen, onder andere met het ministerie van LNV, LTO Nederland, Rabobank, NAJK, COV en andere partijen. Niet iedereen steunt elk onderdeel van het plan, maar wel sommige principes van ‘eerlijke vleesprijzen’, aldus TAPP Coalitie.
TAPP Coalitie hoopt dat diverse politieke partijen het voorstel opnemen in hun verkiezingsprogramma’s. Ook hoopt ze op een meerderheid voor het voorstel in de Tweede Kamer bij de bespreking van het Belastingplan 2020 in november 2019 of later.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 november 2019 - 17:39