Fruitteeltbedrijven kunnen in de toekomst niet meer zonder precisietoepassingen. Enerzijds zijn deze toepassingen nodig om de teelt te verduurzamen, anderzijds om de productie te optimaliseren.
In de afgelopen jaren is daarom, mede door WUR, voor en met de Nederlandse fruitteelt veel nieuwe precisietechnologie ontwikkeld. Inmiddels is het mogelijk om met drones of met een speciaal ontwikkeld sensorplatform achter de trekker groei- en bloeidata vast te leggen in kaarten en vervolgens de boomgaard met hulp van GPS op boomniveau te behandelen. Denk daarbij aan precisie vruchtdunning of wortelsnoei op boomniveau.

WUR test dit soort nieuwe technologie op Proeftuin Randwijk en op praktijkbedrijven. Jij, als student in de richting Tuinbouw/Akkerbouw en/of Applied Geo-information Sciences kan hier een bijdrage aan leveren. Als voorbeeld van een mogelijke stage-opdracht ga je met een sensorplatform de boomgaarden in om data te verzamelen en om tellingen of metingen te doen als controle op de verkregen data.

Wat jou opdracht exact wordt is afhankelijk van het moment in het groeiseizoen. Afhankelijk van de periode dat je beschikbaar bent is dus maatwerk binnen de stage mogelijk.

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met:

Pieter van Dalfsen
Pieter.vandalfsen@wur.nl
0252 – 46 21 04
WUR Open Teelten – Proeftuin Randwijk

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 maart 2022 - 13:53