Fruitpact lanceert de komende maanden 9 projectfilmpjes, onder meer via de NFO-nieuwsbrieven, over de resultaten van in totaal 13 fruitprojecten die gerealiseerd zijn in de afgelopen vier jaar. De projecten, Powered by Fruitpact, hebben onder meer betrekking op plagen en ziekten, teeltinnovatie, en het verduurzamen van gewasbescherming.

Marc André de la Porte, voorzitter van Fruitpact en tevens van NFO-Kring Midden-Nederland: “Fruitpact, een regionaal samenwerkingsverband in de regio Rivierenland, versterkt de samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderzoek & onderwijs, wat resulteert in aansprekende innovatieve projecten die bijdragen aan de versterking van het fruitcluster. De projecten zijn ook nodig om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld gps-wortelsnijden of teeltondersteunende voorzieningen zo goed mogelijk in de praktijk gebracht kunnen worden. Wij brengen daartoe partijen samen en zorgen daarbij voor een financiële bijdrage.”

Daarnaast gaat het om projecten op het gebied van het bestrijden van suzuki-fruitvlieg, watergift van peren in een veranderend klimaat, geïntegreerde gewasbescherming of het stimuleren van wilde bijen in de boomgaard. De projecten dragen eveneens bij aan onze ‘license to operate’. Ze laten zien waar we aan gewerkt hebben en nog aan werken, zoals verduurzaming, wat tot meer begrip en een groter draagvlak zorgt bij bestuurders en omgeving.

Fruitpact is in 2020 weer een nieuwe periode ingegaan, nu van vijf jaar. “Ook in deze periode hopen we zo’n tien tot vijftien projecten te kunnen realiseren op het gebied van verduurzaming en innovatie. Voor de komende periode is er bijvoorbeeld behoefte aan nog meer kennis over watergift-optimalisatie voor verschillende fruitsoorten, zodat we zo precies mogelijk zoet water kunnen toedienen. Ook is er behoefte aan kennisvermeerdering over een weerbare bodem en duurzame gewasbeschermingsstrategieën. Heeft u leuke ideeën neem dan contact op met het Fruitpact.”
Voor het volledige nieuwsbericht zie de NFO-nieuwsbrief van maandag 18 mei.

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 27 mei 2020 - 09:17