Een fruitteler uit Lienden mag fruit blijven verkopen vanuit een fruitstalletje in zijn boomgaard aan de openbare weg in Kesteren. Dat heeft de Raad van State beslist. De gemeente Neder-Betuwe had de fruitteler een dwangsom van €30.000,- opgelegd omdat de fruitverkoop niet in overeenstemming zou zijn met het bestemmingsplan van het perceel. Bij de invoering van het huidige bestemmingsplan was echter afgesproken dat het college van B en W niet zou overgaan tot handhaving ten aanzien van fruitstalletjes die al aanwezig waren op percelen met een niet-agrarische bestemming. Op drie andere locaties binnen de gemeente wordt ook fruit verkocht, terwijl dat niet in het daar geldende bestemmingsplan past. Omdat de gemeente hiertegen ook niet handhavend optreedt, is het niet redelijk dat de gemeente dit wel doet tegen de teler in Kesteren, aldus de Raad van State.
Kijk voor de volledige uitspraak op uitspraken.rechtspraak.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 maart 2019 - 17:40