Van alle landbouwtakken springen fruitbedrijven op jaarbasis nagenoeg het zuinigst om met water. Een gemiddeld fruitbedrijf gebruikte volgens de meest recente CBS-cijfers in 2016 circa 1100 m3 water (leidingwater, grond- en oppervlaktewater bij elkaar opgeteld). Vanwege weersinvloeden kunnen de cijfers echter per regio verschillen (klik hier voor een uitvergrote tabel per sector). Het gemiddelde verbruik over 2001-2016 is vergelijkbaar met dat van 2016; alleen de akkerbouwsector gebruikt nog net iets minder. Wanneer het gebruik van leidingwater nader wordt bekeken, springt de fruitsector er opnieuw uit als een van de zuinigste sectoren. De verhouding ligt op ongeveer 25 procent leidingwater versus 75 procent overig water. Ter vergelijking: een gemiddeld veehouderbedrijf gebruikt jaarlijks rond de 2400 m3 water in totaal. Het percentage leidingwater hiervan is aanzienlijk hoog en ligt rond de 33 procent.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 februari 2019 - 16:19