Het gemiddelde fruittelersinkomen voor het oogstjaar 2021 wordt door Wageningen Economic Research (WER) geraamd op circa € 45.000 per onbetaalde aje. Dat is lager dan voor het oogstjaar 2020, toen het gemiddelde inkomen uitkwam op € 70.000. Deze inkomensvoorspellingen zijn met nadruk een raming. De berekening is gebaseerd op de afzet van fruit dat geteeld is in 2021, terwijl het afzetseizoen nog niet afgelopen is.

De totale inkomsten per bedrijf worden geraamd op € 540.000 (€ 533.700 in 2020). De lagere inkomsten zijn met name te wijten aan de lagere productie van de peren en de lagere appelprijzen.

Naast inkomen uit de verkoop van fruit haalt het gemiddelde fruitteeltbedrijf bijna 10% van de totale opbrengsten uit werk voor derden. Werk voor derden zoals sorteren en verpakken (overige opbrengsten) leverde in 2020 bijna € 40.000 op.

In 2021 maakten fruittelers ook gebruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling van de overheid, een coronasteunmaatregel ter compensatie van de vaste lasten bij omzetverlies. In kalenderjaar 2021 bedroeg de uitkering van de TVL gemiddeld ongeveer € 15.000 per bedrijf.

Voor het oogstjaar 2021 is een flinke kostenstijging geraamd. De betaalde kosten en afschrijvingen nemen naar verwachting toe tot ongeveer € 480.000 (€ 15.000 in 2020). Naast de sterke prijsstijging van energie en meststoffen namen ook de kosten voor arbeid toe.

De toegerekende kosten zijn de kosten voor de teelt en de vermarkting, zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder.

 

Inkomsten Kosten
Fruit € 399.700 Energie € 11.300
Inkomenstoeslagen en subsidies € 17.500 Toegerekende kosten € 141.200

 

Overig € 121.300 Materiële activa € 104.700
    Betaalde arbeid € 148.300
    Werk door derden € 6.500
    Financieringslasten € 16.500
    Overig € 50.800
Totaal € 538.500 Totaal € 479.300

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 25 april 2022 - 16:16