De beperkende maatregelen in grondwaterbeschermingsgebieden (GWBG) zorgen voor oneerlijke concurrentie voor telers in de betreffende gebieden. In Gelderland liggen 63 fruitteeltbedrijven deels of geheel in een GWBG. De afgelopen jaren is op de bedrijven geëxperimenteerd met alternatieve middelen, met vaak hogere kosten, onder meer omdat meer spuitronden nodig zijn.
CLM, dat betrokken was bij dit onderzoek, vraagt zich af of telers in de GWBG’s financieel kunnen worden gecompenseerd. ‘Telers willen wel maatregelen nemen, voor zover die er zijn. Maar ze vinden het niet terecht dat zij die zelf moeten betalen terwijl het drinkwater een product is waar iedereen gebruik van maakt’, laat CLM weten aan het Reformatorisch Dagblad, dat een artikel over dit onderwerp publiceerde. Bovendien gingen de alternatieve maatregelen ten koste van de productie.
Op dit moment laat de Provincie Gelderland uitzoeken waar fruittelers rechtmatig een claim kunnen indienen voor compensatie van de nadelige gevolgen.
Op de suggestie van CLM om een meerprijs te vragen voor fruit uit de GWBG’s reageert vice-voorzitter van de NFO Bert den Haan: ”Grootwinkelbedrijven gaan altijd voor de laagste prijs en het fruit is geen speciaal product. Het enige extra is dat het in een GWBG is geteeld. Een appel blijft een appel.” Ook van groene middelen verwacht hij op korte termijn niet al te veel: “Die moeten zich eerst bewijzen. We zitten nog maar aan het begin van de ontwikkeling ervan. Bovendien zijn ze duurder dan gangbare middelen. De kostprijs gaat dan weer omhoog.”

Den Haan zou liever zien dat de lijst van gewasbeschermingsmiddelen opnieuw wordt bekeken. “Begrijp me goed, aan de veiligheid van ons drinkwater mag niet getornd worden, maar gangbare middelen worden soms wel heel snel voor GWBG’s verboden, terwijl ze de laatste tien jaar mogelijk milieuvriendelijker en minder schadelijk zijn geworden. Haalt dat weinig uit, dan is financiële compensatie gewenst”, aldus Den Haan.

Lees het volledige artikel op rd.nl.

Dit bericht is geplaatst op maandag 20 april 2020 - 17:12