In drie regio’s in ons land verdiepten fruittelers zich de afgelopen maanden in de erfemissie vanaf hun bedrijf en de mogelijkheden om dit te voorkomen. Binnen het Studieprogramma ‘Schoon Erf, Schone Sloot’ werden de telers in drie bijeenkomsten bijgepraat over de eisen die waterschappen en de overheid stellen op het gebied van erfemissie en hoe deze eisen ingevuld kunnen worden op het eigen bedrijf. Het programma begon met een bezoek aan een (voorbeeld)bedrijf met een vul- en wasplaats. Vervolgens hebben de deelnemers met een adviseur de erfemissierisico’s en de mogelijke oplossingen voor hun bedrijf in kaart gebracht.

Vandaag, 22 februari, was de slotbijeenkomst bij Van den Brink Fruit in ’t Goy. Dertig deelnemers waren aanwezig bij de bijeenkomst, waar leveranciers van onder andere Easyconnect en Remdry een presentatie hielden en de deelnemers onderling informatie uitwisselden over hoe ze erfemissie op hun bedrijf gaan aanpakken. Anne van Rossum (DLV) legde uit waar een vul- en wasplaats aan moet voldoen en waar telers rekening mee moeten houden bij aanleg ervan.

Er was onder meer een presentatie van Remdry

Ook Anne van Rossum van DLV gaf een presentatie.

Foto’s: Petra Koster

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 februari 2024 - 16:55