Sinds 2019 werken NFO, GroentenFruitHuis, Fruitmasters, The Greenery, Oxin, Fruitconsult, CAF en Proeftuin Randwijk binnen FRUITVOORUIT.nl aan een toekomstbestendige fruitsector. De fruitsector staat voor vele uitdagingen op gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Maar tegelijkertijd kan de sector veel betekenen op deze thema’s.
De partners van FRUITVOORUIT.nl willen meer waardering voor de sector en deze eenduidig uitdragen. Ook willen zij door samenwerking en bundeling van initiatieven een optimale inzet van de beperkte collectieve middelen in de sector bereiken.

Om dit doel te bereiken is een samenwerking langs drie sporen opgezet:

  • Integrale communicatie naar betrokkenen gebaseerd op feiten;
  • Innovatie; roadmap gestuurd werken aan teelt & teler met toekomst;
  • Werkbare randvoorwaarden in een EU gelijk speelveld, toegespitst op gewasbescherming.

In het kerstnummer van Fruitteelt is er uitgebreid aandacht voor FRUITVOORUIT.nl en leest u meer over wat er het afgelopen jaar is bereikt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 december 2020 - 15:02