Op dit moment zijn er twee keurmerken voor de huisvesting van Internationale werknemers; ons eigen Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) en het keurmerk van SNF. Belangrijk verschil tussen beide is dat bij AKF ook tijdelijke units en verplaatsbare huisvestingsvormen gecertificeerd kunnen worden. Bovendien kunnen de organisaties die de audit verzorgen dat vaak combineren met de Global GAP en/of Grasp audits, waardoor grote kostenbesparingen mogelijk zijn.  Voor onze sector van groot belang.
AKF wordt bestuurd door de Agrarische sector, NFO heeft een zetel in het college van Belanghebbenden. Er is druk vanuit de overheid, mede naar aanleiding van rapport Roemer, om beide keurmerken in elkaar te schuiven.
Op dit moment vinden de gesprekken plaats. Omdat veel geregeld moet worden zal de fusie zeker niet eerder dan eind 2022 plaats kunnen vinden. NFO bewaakt dat de tijdelijke huisvestingvormen certificeerbaar blijven en dat de kosten voor de certificering beperkt blijven.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 april 2022 - 15:32