Op 15 maart mogen we weer stemmen, dit keer voor zowel de Provinciale Staten als voor de Waterschappen. De NFO roept u op om uw stem niet verloren te laten gaan. De afgelopen tijd heeft de NFO geïnventariseerd wie zich vanuit de fruitsector kandidaat heeft gesteld voor de waterschapsverkiezingen. Onderstaand een overzicht van de kandidaten in de verschillende waterschappen:

Waterschap Rivierenland
Marinus Bunt  (BBB)
Esther Groenenberg (CDA)
Erik van Haarlem (CDA)
Jan van Lent (geborgd)
Wouter Visser (CDA)

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Eveline Westeneng (geborgd)
Frans van Lint (BBB)
Floor van Os  (SGP)

Waterschap Scheldestromen
Tom van der Meer (BBB)

In de waterschappen heeft de agrarische sector met het verkleinen van het aantal geborgde zetels helaas minder zekerheid dat de belangen van de sector goed behartigd worden. Des te belangrijker is het daarom dat u stemt op een partij die de belangen van onze sector in de waterschapsbesturen behartigt.
De provincies gaan over de gebiedsplannen. Deze plannen zijn van groot belang voor onze sector. Bovendien is de uitslag van deze verkiezingen van groot belang voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 maart 2023 - 16:45