De NFO is fel tegen het voorstel om het systeem van geborgde zetels bij de waterschappen te schrappen. “Agrariërs zijn dé deskundigen van het buitengebied. Het is onbegrijpelijk om deze deskundigen nu uit de waterschapsbesturen te schrappen”, vindt NFO-voorzitter Gerard van den Anker. Hij roept NFO-leden op om ook hun mening kenbaar te maken in de internetconsultatie die daarvoor door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is ingesteld. Deze is te vinden op https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/Beheer/Formulierenmodule/1733693.aspx.
Wilt u advies bij het invullen van de consultatie? Lees dan het gelijknamige bericht op nfofruit.nl. Daarin vertelt Van den Anker wat het NFO-standpunt is.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 september 2020 - 10:46